2017 metų tarpinė informacija ir prognozės 2018 metams

Vilnius, Lietuva, 2018-02-28 08:34 CET — Neaudituotais duomenimis 2017 metais Kėdainių krematoriumą valdančios AB „K2 LT“ apyvarta pasiekė 1,33 mln. eurų, arba 2,9% daugiau nei 2016 metais.

Dėl išsiplėtusių veiklos apimčių ir įmonės naujos strategijos įgyvendinimo, didėjo su veikla susijusios išlaidos. Tai lėmė prastesnius EBITDA ir grynojo pelno rodiklius. Įmonės EBITDA 2017 metais siekė 489 tūkst. eurų, arba 28,9% mažiau nei atitinkamą praėjusį laikotarpį 2016 metais, kai AB „K2 LT“ EBITDA siekė 688 tūkst. eurų. Grynasis pelnas 2017 metais siekė 302 tūkst. eurų – 39,8% mažiau nei 2016 metais, kai įmonė uždirbo 502 tūkst. eurų grynojo pelno.

“K2 LT” 2017 metais atliko 3.758 kremavimus, arba 1,4% mažiau nei 2016 metais. 2018 metais įmonė tikisi atlikti 4.300 kremavimų ir planuoja pasiekti 1.56 mln. eurų apyvartą.

      Vytenis Labanauskas
      Direktorius
      vytenis@rekviem.lt

Priedas