2019 metų tarpinė informacija

Neaudituotais duomenimis 2019 metais AB „K2 LT“, valdančios vienintelį krematoriumą Lietuvoje „Lietuvos krematoriumas” apyvarta siekė 1,43 mln. eurų, arba 6,8% daugiau nei 2018 metais.

Įmonės EBITDA 2019 metais siekė 697 tūkst. eurų, arba 2,25 karto daugiau nei 2018 metais, kai AB „K2 LT“ EBITDA siekė 310 tūkst. eurų. Grynasis pelnas 2019 metais siekė 507 tūkst. eurų – 3,63 karto daugiau nei 2018 metais, kai įmonė uždirbo 140 tūkst. eurų grynojo pelno.

“Lietuvos krematoriumas” 2019 metais atliko 4‘902 kremavimus, arba 28,9% daugiau nei 2018 metais.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt

Priedas