2020 metų tarpinė informacija

2020 metų tarpinė informacija

AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“, apyvarta preliminariais duomenimis 2020 metais siekė 2,04 mln. EUR – 43% daugiau nei 2019 metais. EBITDA rodiklis siekė 1.29 mln. EUR ir, palyginti su 2019 metų EBITDA – 0.70 mln. EUR, padidėjo 84 procentais. Grynasis pelnas atitinkamai augo iki 0.95 mln. EUR.

AB „K2 LT“ valdomas „Lietuvos krematoriumas“ pernai atliko 7‘365 kremavimus. Tai – 50 proc. daugiau nei 2019 metais, kuomet buvo atlikti 4‘902 kremavimai, arba beveik dvigubai daugiau nei 2018 metais, kuomet buvo atliktos 3‘804 kremacijos. 

Iš visų pernai atliktų kremacijų, 571 yra susijusios su COVID-19, t.y., prieš mirtį šie asmenys arba sirgo koronavirusu, arba jiems buvo įtariama ši liga, bet nebuvo atliktas tyrimas dėl COVID-19.

Tikėtina, kad 2021 metais kremavimo paslaugos populiarumas toliau augs, tačiau mirtingumas, spėjama, bus mažesnis, todėl šiemet planuojama atlikti virš 7‘000 kremavimų, ir išlaikyti per 2  mln. eurų apyvartą, panašiai kaip 2020-aisiais.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt