2022 metų tarpinė informacija

AB “K2 LT” 
Metinė informacija

AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“, pajamos preliminariais duomenimis 2022 metais siekė 2,22 mln. Eur ir buvo 12% mažesnės negu 2021 m, kuomet sudarė 2,53 mln. Eur.

2022 metais mirtingumas Lietuvoje buvo 16% mažesnis (40’325 mirtys) nei 2021 metais (47’746 mirtys) ir praktiškai atitiko ilgametį vidurkį fiksuotą iki COVID pandemijos pradžios. Vertinant rinkos dalį, “Lietuvos krematoriume” 2022 metais kremuota 20,6% visų mirusiųjų (8’287), kai 2021 metais šis rodiklis siekė 19,0% (9’081).

Ikimokestinis bei grynasis įmonės pelnas ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo 38% mažesni ir siekė atitinkamai 0,84 mln. Eur bei 0,72 mln. Eur (2021 metais – 1.36 mln. Eur ir 1.16 mln. Eur)

EBITDA rodiklis sudarė 1,07 mln. Eur ir buvo 32 proc. mažesnis negu 2021 m. (1,58 mln. Eur).

Pelningumo rodikliams be mažesnių pajamų įtakos turėjo ir išaugę energetiniai kaštai.

Tikėtina, kad šiemet mirtingumas šalyje bus panašus, todėl bendrovė planuoja atlikti panašiai – virš 8 000 kremacijų, surinkti virš 2 mln. Eur pajamų ir pasiekti 1 mln. Eur EBITDA rodiklį.

Įmonių grupei „K2 LT” priklausančios ritualinių laidojimo paslaugų tiekėjos UAB „Rekviem LT“, kuri valdo Kaune esančius atsisveikinimo namus „Rekviem Kaunas“, apyvarta preliminariais duomenimis 2022 m. metais sudarė 839 tūkst. Eur., ikimokestinis pelnas – 93 tūkst. EUR. Prognozė 2023 metams – 1mln. EUR apyvarta ir 270 tūkst. EBITDA rodiklis.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt

Priedas