AB K2 LT 2017 m. metinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2018-04-20 10:14 CEST — Pateikiamas AB “K2 LT” 2017 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu).  

         Vytenis Labanauskas
         Direktorius
         vytenis@rekviem.lt

Priedas