AB K2 LT 2018 m. metinė informacija

Pateikiamas AB “K2 LT” 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu).  

         Bernardas Vilkelis
         Direktorius
         bernardas@k2lt.lt

Priedas