AB „K2 LT“ 2018 m. pirmojo pusmečio rezultatai

Pagrindinė Bendrovės veikla – kremavimo paslaugos. 2018 m. pirmąjį pusmetį bendrovė atliko 1.851 kremavimus, t. y. 5,9 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (1,968).  Per 2018 m. 6 mėnesius AB „K2 LT“ gavo 692 tūkst. eurų pajamų, t.y. 3,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. Bendras tarpinis finansinių metų rezultatas – grynasis pelnas sumažėjo 71,1 proc. ir sudarė 64 tūkst. eurų.

Šių metų pirmojo pusmečio finansiniams rezultatams įtakos turėjo išaugusios vienkartinės išlaidos, susijusios su patvirtintos plėtros strategijos vykdymu.

Bendrovė pakoregavo savo ankstesnes prognozes ir planuoja per 2018 metus atlikti 4.000 kremavimų ir tikisi pasiekti 1,4 mln. eurų apyvartą.

Vytenis Labanauskas

Direktorius

vytenis@rekviem.lt

Priedas