AB K2 LT 2019 m. metinė informacija

2019 metais AB „K2 LT“, valdančios vienintelį krematoriumą Lietuvoje „Lietuvos krematoriumas” apyvarta siekė 1,43 mln. eurų, arba 6,8% daugiau nei 2018 metais.

Grynasis pelnas 2019 metais siekė 506 tūkst. eurų – 3,62 karto daugiau nei 2018 metais, kai įmonė uždirbo 140 tūkst. eurų grynojo pelno.

“Lietuvos krematoriumas” 2019 metais atliko 4‘902 kremavimus, arba 28,9% daugiau nei 2018 metais.

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val. nuo kovo 11d. Jokia informacija nuo susirinkimo sušaukimo iki audituotų ataskaitų paskelbimo nebuvo atskleista.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt

AB K2 LT 2019 m. metinė informacija