AB „K2 LT“ 2019 m. pirmojo pusmečio rezultatai

2019 m. pirmąjį pusmetį bendrovė atliko 2.383 kremavimus, t. y. 28,7 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (1,851).  Per 2019 m. 6 mėnesius AB „K2 LT“ gavo 702 tūkst. eurų pajamų, t.y. 1,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. Bendras tarpinis finansinių metų rezultatas – grynasis pelnas padidėjo 3,5 karto ir sudarė 222 tūkst. Eurų, EBITDA padidėjo du kartus – nuo 153 tūkst. EUR iki 311 tūkst. EUR.

Šių metų pirmojo pusmečio finansiniams rezultatams įtakos turėjo suefektyvinta įmonės veikla ir padidėjęs kremacijų skaičius jai priklausančiame “Lietuvos krematoriume”.

Bendrovė per 2019 metus planuoja atlikti 4.500 kremavimų ir uždirbti 400 tūkst. eurų grynojo pelno.

Bernardas Vilkelis

AB “K2 LT” direktorius

bernardas@k2lt.lt; +370 686 62266