AB „K2 LT“ 2020 m. pirmojo pusmečio pranešimas

Skelbiamas AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“ ir UAB „Rekviem LT“, 2020m. pusmetinis pranešimas.

Bernardas Vilkelis

AB “K2 LT” direktorius

bernardas@k2lt.lt; +370 686 62266

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Pusmetinis pranešimas