AB K2 LT 2021 m. metinė informacija

AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“, pajamos 2021 metais siekė 2,53 mln. Eur ir buvo beveik ketvirtadaliu didesnės negu 2020 m, kuomet sudarė 2,04 mln. Eur.

Grynasis įmonės pelnas atitinkamu laikotarpiu taip pat augo – nuo  0,95 mln. Eur užpernai iki 1,16 mln. Eur pernai. EBITDA rodiklis sudarė 1,6 mln. Eur ir buvo 22 proc. didesnis negu 2020 m. (1,3 mln. Eur).

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt

Priedas