AB ”K2 LT” bendrovės įstatų projektas

Prisegamas įmonės paruoštas bendrovės įstatų projektas akcininkų susirinkimui.

AB ”K2 LT” įstatai