AB “K2 LT” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2018-04-27 09:02 CEST — Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2018 m. balandžio 26 d. priimti sprendimai:

  1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimo ir 2017 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Svarstyta ir vienabalsiai nutarta patvirtinti AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus.

  1. Dėl valdybos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo

Svarstyta ir vienbalsiai patvirtina AB „K2 LT“ valdybos ataskaita už 2017 metus.

  1. Dėl 2017 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Svarstyta ir vienbalsiai nutarta 2017 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Skirti ir išmokėti akcininkams dividendus po 1,09 eurų dividendų vienai AB „K2 LT“ akcijai už 2017 finansinių metų laikotarpį (bendra išmokamų dividendų suma 303 921 EUR).

  1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui dėl esamų Bendrovės paskolų refinansavimo, Bendrovės bendro įsiskolinimo lygio kredito įstaigoms padidinimo ir Bendrovės turto įkeitimo

Svarstyta ir vienbalsiai nuspręsta pritarti ir įpareigoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą vesti derybas bei sudaryti sutartis, viršijančias Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) dėl:

(i) gedulo namų ir kitų ritualinių paslaugų objektų ilgalaikės nuomos ir/ar įsigijimo;

(ii)  nekilnojamojo turto ir/ar žemės sklypų ilgalaikės nuomos ir/ar įsigijimo krematoriumo veiklai vykdyti.