CORRECTION: Pranešimas apie vadovų sandorius

AB “K2 LT” 
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie valdybos pirmininko Aido Mackevičiaus ir su juo susijusios bendrovės sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt

Priedai:
AM pranesimas-1.pdf
AM pranesimas-3.pdf