Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2018-04-03 15:00 CEST — Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva ir valdybos sprendimo pagrindu.

Susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 26 d. 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. balandžio 26 d. 15.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. balandžio 26 d. 15.55 val.

Susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. balandžio 19 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2018 m. balandžio 19 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai.

Teisių apskaitos diena: 2018 m. gegužės 11 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2018 m. gegužės 11 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.

Bendrovė, vadovaudamasi, LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

2018 m. kovo 27 d. priimtu valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimo ir 2017 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;
  2. Dėl valdybos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo;
  3. Dėl 2017 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;
  4. Dėl pritarimo AB „K2 LT“ plėtros planui.

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 698 44313