Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „susirinkimas“).
 

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2018-11-27 valdybos sprendimo pagrindu.Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2018 m. gruodžio 21 d. 10 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje.
 

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. gruodžio 21 d. 09.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. gruodžio 21 d. 09.55 val.

Susirinkimo paskaitos diena: 2018 m. gruodžio 14 d.Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2018 m. gruodžio 14 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai.

Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

2018 m. lapkričio 27 d.valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343, esančio adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Talino G. 4A įsigijimo.
  2. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4176-3193, esančio adresu Kauno m., Jonavos g. 41A įsigijimo.

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalisų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val. 

Telefonas: 8 698 44313.