Dėl įmonės vadovo pasikeitimo

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. gruodžio 21 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Vytenis Labanauskas buvo išrinktas AB „K2 LT“ valdybos nariu, įmonės valdybos 2019 m. sausio 2 d. sprendimu Vytenis Labanauskas nuo 2019 m. sausio 6 d. atšauktas iš AB „K2 LT“ vadovo pareigų. Direktoriaus pareigoms nuo 2019 m. sausio 7 d. paskirtas Bernardas Vilkelis, iki šiol buvęs finansų direktoriumi.