Dėl pusmečio pranešimo

AB “K2 LT” 
Pranešimas apie esminį įvykį

2023m. pusmečio pranešimas prie pusmečio ataskaitos.

Bernardas Vilkelis
AB “K2 LT” direktorius
bernardas@k2lt.lt

Priedai:
2023_H1_pusmetinis_pranesimas-s1010.pdf