Dividendų ex-diena

2022 m. balandžio 19 d. yra AB K2 LT dividendų ex-diena.

Šią dieną ir vėliau Nasdaq First North Baltic sudarytais sandoriais įsigytos banko akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2022 m. balandžio 5 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt