Pagarbus ritualinis

kremavimas

Žmonės renkasi kremavimą, kaip labiau estetišką, mažiau artimuosius traumuojantį ir pagarbų laidojimo būdą. „Lietuvos krematoriume“ atliekamas pagarbus ritualinis kremavimas reiškia, kad su velioniu elgiamasi pagarbiai atsižvelgiant į jo tradicijas, valią ir nuostatas, o pats kremavimo procesas filmuojamas ir visada vyksta sklandžiai, išduodami visi reikiami dokumentai ir garantijos. Artimiesiems suteikiamos visos galimybės dalyvauti, stebėti ir palydėti velionį į paskutinę kelionę. Ne veltui šį laidojimo būdą renkasi vis daugiau Lietuvos žmonių – 78 procentams šalies gyventojų kremavimas yra priimtinas. Pastebėta, jog kremavimas ypatingai populiarus tarp šalies intelektualų ir žymių žmonių.

Estetiškas ir pagarbus kremavimas ypač plačiai paplitęs daugelyje šalių. Europoje ir JAV kremuojama apie 50–60 proc. visų palaikų. Oficialiai Lietuvoje kremavimas įteisintas dar 1932 m. ir vis populiarėja. „Lietuvos krematoriumas“ atlieka pagarbų ritualinį kremavimą, kai visas procesas vyksta tiksliai pagal velionio ar jo artimųjų pageidavimus, gyvenimo filosofiją ir religines pažiūras. Artimieji turi galimybę oriai atsisveikinti su mirusiuoju iki kremavimo, su religine palyda ar be jos – įrengtos estetiškos atsisveikinimo ir palydėjimo salės, sukurta iškilminga ir pagarbi aplinka.

Visas personalas yra paruoštas ne tik organizuoti kremavimo procesą, bet ir padėti artimiesiems psichologiškai. Atsisveikinimas ir palydėjimas krematoriume yra laikomas tolygiu karsto įkėlimui į kapą, o urna su kremuotais palaikais paprastai gali būti šarvojama, vežama į maldos namus ir pagerbiama kaip ir karstas.