Papildymas: AB “K2 LT” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Papildoma informacija dėl neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2018 m. gruodžio 21 d. priimtų sprendimų:

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais

Teisių apskaitos diena: 2019 m. sausio 10 d.

Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, šias teises turės asmenys, kurie 2019 m. sausio 10 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.

Ex-diena: 2019 m. sausio 9 d.

Pirma diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB “K2 LT” akcijos nesuteikia pirmumo teisės Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, yra 2019 m. sausio 9 diena.