Papildyta visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., informuojame apie šaukiamo eilinio visuotinio AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) darbotvarkės papildymą.

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva ir 2018-11-27 valdybos sprendimo pagrindu.

Darbotvarkė yra papildoma 2018-12-06 valdybos sprendimu.

 1. Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2018 m. gruodžio 21 d. 10 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. gruodžio 21 d. 09.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. gruodžio 21d. 09.55 val.

 1. Susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. gruodžio 14 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2018 m. gruodžio 14 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

 1. Teisių  apskaitos diena: 2019 m. sausio 10 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, šias teises turės asmenys, kurie 2019 m. sausio 10 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.
 1. Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 
 1. 2018-12-05 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
 1. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343, esančio adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Talino g. 4A įsigijimo.
 2. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4176-3193, esančio adresu Kauno m., Jonavos g. 41A įsigijimo. 
 3. Dėl valdybos narių skaičiaus pakeitimo
 4. Dėl naujų valdybos narių išrinkimo
 5. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais
 6. Dėl Bendrovės įstatų keitimo     

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 698 44313.