Pataisymas: AB „K2 LT“ 2019 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Pataisymas: 2019 m. pirmojo pusmečio finansinėje ataskaitoje taisomos balanso eilutės 2-ajam puslapyje:

„Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas“ iš 278,827 eurų į 311,822 eurų.

„AKCIJŲ PRIEDAI“ iš 1,019,835 eurų į 1,514,760 eurus

Bernardas Vilkelis

AB “K2 LT” direktorius

bernardas@k2lt.lt; +370 686 62266

Priedas