Pataisymas: AB „K2 LT“ 2019 m. pirmojo pusmečio rezultatai angliškos versijos

Pataisymas: angliškoje pranešimo versijoje įtrauktas EBITDA skaičius €311 tūkst. ir grynasis pelnas €222 tūkst.