Pataisymas: Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimo data, laikas, vieta:
Susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 5 d. 10:00 val. Jonavos g. 41A, Kaunas, Šviesos salė.
Akcininkų registracija vyks 9:30 – 09:55.
Susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. kovo 29 d.
Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2022 m. kovo 29 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai.
Teisių apskaitos diena: 2022 m. balandžio 19 d. 

Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2022 m. balandžio 19 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.
Ex-diena: 2020 m. balandžio 14 d.

Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą mokėti dividendus pirmoji atsiskaitymų diena prieš teisių apskaitos dieną (angl. Ex-Date), nuo kurios biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB “K2 LT” akcijos nesuteikia teisės į dividendus yra 2020 m. balandžio 14 diena.

Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

2022-03-14 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:                                                           
Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimo ir 2021 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;
Dėl valdybos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo;
Dėl 2021 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;
Dėl valdybos nario rinkimo;

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.
Telefonas: +370 686 62 266