Pranešimas apie 2023 m. pirmąjį pusmetį suteiktas paslaugas

AB “K2 LT” 
Pranešimas apie esminį įvykį
Per pirmąjį 2023 m. pusmetį: AB „K2 LT“ valdomas „Lietuvos krematoriumas“ atliko 3’651 kremavimą. Tai yra 16% mažiau, nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu (4’367 kremavimai).AB “K2 LT” priklausančios UAB “Rekviem LT” valdomuose “Rekviem” atsisveikinimo namuose suorganizuota 315 atsisveikinimo ceremonija. Tai yra 30% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2022 m., kai buvo suorganizuotos 241 ceremonija.

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt