Pranešimas apie vadovų sandorius

AB “K2 LT” 
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie valdybos pirmininko Aido Mackevičiaus ir su juo susijusios bendrovės sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Direktorius
Bernardas Vilkelis
bernardas@k2lt.lt

Priedai:
AM pranesimas-1.pdf
AM pranesimas-2.pdf