Pranešimas apie vadovų sandorius

AB “K2 LT” 
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie valdybos nario Redo Kristanavičiaus ir su valdybos pirmininku Aidu Mackevičiumi susijusios bendrovės sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Direktorius
Bernardas Vilkelis
bernardas@k2lt.lt

Priedai:
AM RK-1.pdf
Pranesimas AM RK signed.pdf