Pranešimas apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

Lietuviško kapitalo įmonių grupė AB „K2 LT“, valdanti vienintelį krematoriumą Lietuvoje „Lietuvos krematoriumas“ bei visoje Lietuvoje veikiančią laidojimo ceremonijų organizavimo sistemą „Rekviem“, gavo pranešimus apie AB „K2 LT“ Valdybos pirmininko Vytenio Labanausko ir valdybos nario Redo Kristanavičiaus sandorius dėl AB „K2 LT” išleistų vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis
AB „K2 LT“ direktorius

+370 686 62266

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2