Sprendimas pradėti AB „K2 LT“ strateginių galimybių tyrimą dėl potencialių plėtros krypčių

2018 m. balandžio 27 dieną vykusiame Visuotiniame Akcininkų Susirinkime buvo patvirtinta AB „K2 LT“ („Bendrovė“) plėtros strategija. Bendrovės valdyba („Valdyba“) remiantis tolimesniu bendrovės plėtros etapu priėmė sprendimą pradėti strateginių galimybių tyrimą. Bendrovės kremavimo verslas pasiekė brandžią vystymosi stadiją bei sustiprėjusi konkurencinė aplinka lėmė kremavimų skaičiaus mažėjimą. Valdyba tiki, jog rinkoje yra palankių galimybių plėsti verslo geografiją bei vertikaliai integruoti paslaugas, ko pasėkoje tikimasi pasiekti pajamų augimą bei generuoti patrauklią grąžą. Valdyba taip pat tiki, jog Bendrovė yra patraukli regioniniams ir užsienio strateginiams bei finansiniams investuotojams. Tyrimo metu bus apžvelgtos įvairios strateginės galimybės, įskaitant, bet neapsiribojant: investuotojo paieška ar naujų akcijų emisija, strateginėmis partnerystėmis, susijungimu ar bendros įmonės steigimu. Strateginių galimybių tyrimo tikslas yra nustatyti ir pasirinkti optimalią Bendrovės plėtros strategiją tvariai ir ilgalaikei augimo trajektorijai išlaikyti. Strateginių galimybių tyrimo vykdymui Bendrovė pasirinko finansų patarėją Superia Corporate Finance.

Bendrovė patvirtina, jog šiame etape jokių specifinių sprendimų dėl strateginių galimybių Valdyba nepriėmė. Bendrovė viešai atskleis bet kokią reikšmingą informaciją susiejusia su šiuo procesu, kaip numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

Vytenis Labanauskas

Direktorius

vytenis@rekviem.lt