Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius

Vilnius, 2018-01-31 10:20 CET — Kėdainių krematoriumą valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2018 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2018.01.03 – 2017 m. 12 mėnesių ir ketvirtojo 2017 m. ketvirčio kremavimų suvestinės

2018.02.28 – 2017 m. 12 mėnesių tarpinė informacija bei 2018 m. rezultatų prognozė

2018.03.26 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2018.04.02 – Pirmojo 2018 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2018.04.20 – Auditorių patikrinta 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

2018.07.02 – Antrojo 2018 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2018.07.31 – 2018 m. 6 mėnesių tarpinė informacija bei patikslintos 2018 m. rezultatų prognozės

2018.10.01- Trečiojo 2018 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

Vytenis Labanauskas
CEO
vytenis@rekviem.lt