Veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius

AB „K2 LT” praneša, kad 2019 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2019.02.28 – 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija

2019.03.26 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2019.04.02 – Pirmojo 2019 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2019.07.02 – Antrojo 2019 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2019.07.31 – 2019 m. 6 mėnesių tarpinė informacija

2019.10.01 – Trečiojo 2019 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2020.01.02 – 2019 m. kremavimų suvestinė

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@rekviem.lt