Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2020 m.

„Lietuvos krematoriumą“ valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2020 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2020.01.02 – 2019 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

2020.02.04 – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2020.03.10 – 2019 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2020.03.12 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2020.04.01 – Pirmojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2020.07.01 – Antrojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2020.07.31 – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2020.10.01 – Trečiojo 2020 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.01.04 – 2020 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt