Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2021 m.

Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2021 m.

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2021 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2021.01.04 – 2020 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

2021.02.17 – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2021.03.10 – 2020 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2021.03.15 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2021.04.01 – Pirmojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.07.01 – Antrojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2021.07.30 – 2021 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2021.10.01 – Trečiojo 2021 m. ketvirčio kremavimų suvestinė

2022.01.03 – 2021 m. 12 mėnesių kremavimų suvestinė

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt