Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2022 m.

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2022 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2022.01.03 – 2021 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

2022.02.28 – 2021 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022.03.10 – 2021 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2022.03.15 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2022.04.01 – Pirmojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2022.07.01 – Antrojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2022.07.29 – 2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022.10.03 – Trečiojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2023.01.02 – 2022 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt