Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2023 m.

AB “K2 LT” 
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2023 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2023.02.28 – 2022 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2023.03.10 – 2022 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2023.03.15 – Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2023.04.03 – Pirmojo 2023 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2023.07.03 – Antrojo 2023 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2023.07.31 – 2023 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2023.10.02 – Trečiojo 2023 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2024.01.02 – 2023 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt